Irailaren 5ean argitaratutako Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean (EHAO) 117/2018 DEKRETUA, eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa jasotzen zen. Bertan dioenez, Nekazaritzarako Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuak dauden baserriak (txartel berdea dutenak) salbuetsita geratuko dira heuren erabilera nagusia bizitegitarakoa ez denez. Bestalde, erabilera publikoko gune edo bide batera ematen duen fatxadarik ez duten familia bakarreko bizitegi-erabilerako eraikinen kasuan, EIT egin beharko dute baldin eta Udalak errekerituz gero. 

ENBAtik eskertu beharrean gaude Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailak izandako jarrera eta ondorioz, nekazal sektoreko eragileokin izandako elkarrizketaren ostean, onartutako aldaketak eta bide batez, aitortu eta eskertu beharrean gaude euskal udalerrien elkarteko (EUDEL) herri txikien batzordeak egindako lana.

Egindako elkarlana ixilak bere emaitzak izan ditu eta poztekoa da.

 

+ EHAO (2018-09-05)