Notiziak

Europako Batzordeak, urtero NPBko laguntzen aurrerapena onartzen du eta aurreko urteetan erdia onartzen bazuen ere, aurtengoan %70 aurreratzea baimentzen du, beti ere, baserritarren likideza hobetzeko asmoz eta bereziki aurtengo egoera larria kontuan izanik. 

Europako Batzordetik aurrerapenak Urriaren 16tik aurerra egitea baimentzen denez, ENBAtik dei berezia egiten diegu euskal erakundeei, bai Eusko Jaurlaritza bai Foru Aldundiak, aurrerapenen ordainketa lehenbaitlehen gauza dezaten, dirutza horiek erakundeen funtsetatik baserritarren eskutara bideratuz. Honenbestez, ordainketa tramiteak bixkortzea espero dugu.

FEGAk atzokoan kaleratutako prentsa oharrean arabera aurerrapena egiteko prest dauden 7 elkargo autonomo leudeke eta horien artean ez zegoen Euskadikoa, beraz, ENBAtik, beste behin, euskal erakundeei dei berezia luzatzen diegu ahalegin berezia egin dezaten Europako Batzordeak baimendutako hemen gauza dezaten.

Kantauriar Itsasertzeko nekazal sindikatu nagusiak ( ENBA- Euskal Nekazarien Batasuna, ASAGA- Asociación Agraria de Galicia, ASAJA Asturias, ASAJA Cantabria eta UAGN-Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra) elkarrekin atera dira Ministeritzatik lantzen ari diren Lurrak elikatzeko errege dekretuaren aurka, beren esanetan, kantauriar itsasertzeko abelzaintzaren aurkako eraso zuzena delako.

Kantauriar Itsasertzeko abelzaintza, mendialdean barreaiatuak dauden milaka famili ustialekuz osatua dago eta esan bezala, Ministeritzan lantzen ari diren Errege Dekretuak, besteak beste, ximaurra eta minda zabaltzeko araudia barneratzen duena, gu bezalako mendialdeko abelzaintzaren aurkakoa da, mendialdeaz gain, lursailak txikiak, sarri askotan biderik gabeak eta horrezaz gain euriak sortzen dituen eragozpenak izan behar direlako kontuan.

Kantauriak Itsasertzeko 5 nekazal sindikatuok alegazio bateratua landu eta aurkeztu dute, besteak beste, ximaurrak eta minda zabaltzerakon lursailen pendizearen araberako salbuespenak eskatuz eta bide beretik, arautzeko garaian gertueneko erakundea den Elkargo Autonomoarentzat eskumena exijituz.

Gaurko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitara eman da Eusko Jaurlaritzako lantalde berriaren osaketa.

Osaketari erreparatuz gero, berehala ikusten dugu lehen sektorea, bere orokortasunean hartuta, aurreko legealdian bezala Garapen Ekonomikoaren barne jarraituko duela eta sailburu gisara Arantza Tapia andereak jarraituko duela.

Azpimarratzekoa da, gure ustean bederen, Saila berean Ingurumena alorra ere bertan integratu izana eta honenbestez, ENBAren ustean, nekazaritza eta natur ondarearen elkarren arteko harreman estua ikusirik, oso garrantzitsua da lehen sektoreko politika eta natur baliabideak kudeatzeko politika eskutik eta koherentziz aplikatzea.

Honenbestez, printzipioz eta arduradunen sentsibilitateak eta jokabideak zeresan haundia izaten duela jakin arrean, txalogarritzat jotzen dugu lehen sektorea eta natura-ondarearen kontserbazioa eta baliabide naturalen antolaketa batera izatea.

ENBAren ustean, nekazal jarduera ezinbestekoa da natur ondarea kudeatzerakoan eta klima aldaketari aurre egin nahi badiogu ezinbestekoa da lurraldearen %80 kudeatzen duten protagonistekin kontatzea eta ez, sarri askotan gertatu ohi den bezala, nekazariak eta jarduera, ingurumenaren aurkariak bezala jotzea.

Bestalde, azkenik, Jaurlaritza berriaren antolaketa ikustean, uste dugu aukera ezinhobea galdu dela Nekazaritzarako Lanbide Heziketako ikastetxeak, hau da, nekazal eskolak, Hezkuntzatik Nekazaritzako ardurapenera pasatzeko eta honenbestez, ikastetxeak sektorera are gehiago lerrokatzeko.

Gaur Irailak 11 Ordiziako herrian ospatuko da Latxa edo Karrantzako ardiaren esne gordinez artzaiek egindako XLVII. Gazta Lehiaketa eta ondorengo enkantea, hain zuzen ere, Idiazabal gazta egiten duten artzaientzat garrantzi haundiko ekitaldia euskal gizartean duen sona kontuan izanik.

Horrelako ekitaldiak oso garrantzitsuak dira, are gehiago duten ospea eta oiartzuna kontuan hartuta, bai irabazle gertatzen den artzaiarentzat bai artzantza jarduerarako, artzaiek ekoizten duten elikagaia, alegia Idiazabal gazta, balorean jartzeko oso baliagarria gertatzen delako.

Gaztaren promoziorako horrelako ekitaldien garrantzia aitortzen dugun bezala, ezin ahaztu, artzaiek bere egunerokoan bizi eta lanerako baldintzen duintasunak duen garrantzia, artzaientzat bizi eta lanerako baldintza duinik gabe, ezingo baitugu gozatu lanaren emaitza, gazta alegia.

Hori dela eta, Ordiziako ekitaldiaren harira, Gipuzkoako ENBA nekazal sindikatuak dei berezia egiten die herri arduradun guztiei eta bereziki Enirio-Aralar Mankomunitateko buruzagiei, mendian jarduten diren abeltzainen lan eta bizi baldintzak hobetu ditzaten.

2019ko udal hauteskunde ostean osatutako Enirio-Aralar Mankomunitatearen batzarreko gehiengo berriak eta bereziki bertako presidentea den Ordiziako alkateak, hitz politak eta potoloak erabili arren, ezer gutxi egin du abeltzainen alde, Mankomunitatea paralisian murgilduta.

Mankomunitatearen paralisisarekin batera, abeltzainengan etsipena hedatzen ari da eta abeltzainen aldetik aurrez aurkeztutako beharrak (bideak, xehaketak, …) alboratu egin dira, aitzakiak aitzaki.

Beraz, Enirio-Aralar Mankomunitateko buruzagiei eta bereziki, bere presidenteari eskatzen diegu, hitz politekin batera ekin diezaiotela benetako lanari, aurre egin diezaiotela Mankomunitateak bizi duen paralisisari eta abeltzainen ordezkariekin elkarlanean finka ditzatela lehentasunak, Mankomunitatea osatzen duten udalerrien artean eta Foru Aldundiarekin elkarlanean, jar ditzatela sektoreko lehentasunak gauzatzeko baliabideak.

Europako 27 estatu buruek lortutako akordioak, Legebiltzarraren onespenaren zain geratzen dena eta (2021-2027) Europako Batasunaren aurrekontua eta, bereziki, COVID-19aren krisi ekonomikoari aurre egiteko suspertze plana jasotzen duena, politikoki aurrerapausu haundia bezala saldu da, pandemiari aurre egiteko zorpetze amankomunera jo denez baina beste behin ere, nekazariontzat letra txikia ez hain onuragarria dakar berarekin, besteak beste, Europatik jasotzen diren laguntza zuzenek eta Landa Garapenerako laguntzek %10eko murizketa jasan dezaketelako.

22 de junio de 2020.- Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han alcanzado un acuerdo básico para cerrar el Presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 y el Fondo de Recuperación para la Pandemia. El Marco Financiero para este periodo será inferior al actual sin llegar al 1,1 billones de euros que pedía la Comisión Europea y también países como España. Los fondos destinados a la agricultura se recortarán en un 10% pasando de 383.000 millones de euros a 343.900, un recorte que equivale a perder un año entero de pagos directos de la PAC en España.

Pese a que el presidente del Gobierno defendió que no aceptaría un presupuesto inferior al actual, la realidad es que el recorte es más que evidente y Sanchez habla de resultado exitoso y de acuerdo histórico cuando los agricultores y ganaderos van a perder cerca de 5.000 millones de euros durante el nuevo periodo”, se señala desde ENBA.

Los fondos destinados a agricultura (Capitulo 3: “Recursos Naturales y Medioambiente”) se recortarán en un 10% en el periodo 2021/27 en comparación con el actual Marco Presupuestario 2014/20, pasando de los 383.000 millones de Euros a 343.990 M€ en el nuevo periodo para toda la UE-27. Esto representa un recorte de casi 39.000 Millones de Euros en la UE-27 en el periodo, de los cuales 27.500M€ correspondieran a pagos directos y medidas de mercado y 11.350 M€ en recortes en Desarrollo Rural.

Los recortes serian de un 9’6% en pagos directos y ayudas de mercado (Primer Pilar) y del 11% en Desarrollo Rural (Pilar 2), en precios de 2018 (constantes), que es como las Instituciones Europeas diseñan sus presupuestos.

Hay que recordar que en los Fondos de la Recuperación Next Generation UE se destinaba una pequeña partida de 15.000 Millones de Euros al Desarrollo Rural. Pues bien, esta partida ha quedado reducida a la mitad y solo será de 7.500 millones de euros, es decir, el 1% del citado Fondo de Recuperación.

Sin tener cálculos definitivos de reparto por países, pero teniendo en cuenta el peso del estado español en los fondos agrícolas de la UE (más del 13% en primer pilar y un 8’5% en Desarrollo Rural), España podría llegar a perder más de 4.740 millones de Euros en el periodo, el equivalente a un año entero de pagos directos dela PAC en nuestro estado.